Obavještenje o nabavci aparata za EMNG

Obavještavamo građane Općine Zavidovići i susjednih općina da je JU ,,Dom Zdravlja”˝Zavidovići s ciljem poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga i zadovoljstva naših korisnika izvršila nabavku aparata za elektromioneurografiju (EMNG), te je isti počeo sa radom od 04.08.2016.g.

Naručivanje za snimanje se vrši u Centru za mentalno zdravlje ili putem telefona 032/878-877 lokal 159.