OBAVIJEST ZA PACIJENTE

Mole se svi pacijenti kojima je potrebno produženje redovne terapije da pozovu svoje timove porodične medicine, te telefonskim putem dogovore izdavanje lijekova i da ne dolaze na rutinske kontrole.

Pacijenti koji se liječe u Službe opšte medicine (prizemlje stare zgrade) treba pozvati na broj telefona JU Dom zdravlja 032 / 878-877 – lokal 119.

Pacijenti koji koriste inzulin u terapiji svoje bolesti mogu kontaktirati na broj telefona JU Dom zdravlja 032/878-877 – lokal 214.

Smatra se temeljem dostupnih podataka o novom Corona virusu da osobe u životnoj dobi iznad 60 godina ili koje imaju neku hroničnu bolest, poput bolesti kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema ili dijabetesa imaju veći rizik od razvoja težeg oblika obolijevanja od Corona virusa. S toga se i preporučuje da za redovnu terapiju ili za savjet od svog ljekara ne idete u ambulante već da pozovete telefonom svoj porodični tim.

Radno vrijeme Službe za porodičnu medicinu, Službe opšte medicine i Službe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine je zbog novonastale situacije u narednom periodu od 07:00 – 20:00 sati radnim danima.