Obavijest o vremenu i mjestu pismenog i usmenog stručnog ispita