Nalazi voda na općini Zavidovići

1. Seoski vodovod BunSmailbašići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

2. Javna česma Izvor BazenGornji Šadići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

3. Seoski vodovod KeseriKeseri– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog  nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

4Seoski vodovod BareKrivaja– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

5Seoski vodovod ČungaraHum– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

6Seoski vodovod Brezik poljeBrezik– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

7Seoski vodovod Džamijska vodaKrajnići– Po mikrobiološkoj čistoći ovaj uzorak bi  se mogao koristiti za piće. Međutim ova voda po fiziko-hemijskim karakteristikama ne udovoljava, zbog blago povećanog stepena mutnoće.

8Seoski vodovod JelićkaVozuća– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

9. Seoski vodovod BradinRibnica– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

10. Seoski vodovod RibnicaRibnica- Ova voda ima zadovoljavajuću mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.

Nađena je povećana koncentracija hlora što može promijeniti organo-leptičke osobine vode i oštetiti vodne instalacije

11. Seoski vodovod CrnjevoŠljivići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

12. Seoski vodovod ZukvaVozuća– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

13Mjesni vodovod Vozuća– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

14. Seoski vodovod Garanska 1Misarađa– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

15. Seoski vodovod Garanska 2Misarađa– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

16Seoski vodovod Maoča Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće i obojenosti.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

17Seoski vodovod Stipin Han– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog  prisustva bakterija, i povećane potrošnje KMnO4 kao i povećanog stepena mutnoće i obojenosti.

18. Seoski vodovod Mednik Hadrovići– Ova voda ima zadovoljavajuću mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.

19Javna česma VodicaKazići– Ova voda ima zadovoljavajuću mikrobiološku i fiziko- hemijsku čistoću.

20Javna česma Kajmina vrelaMustajbašići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće i obojenosti.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

21Javna česma VrelaVrela– Ova voda ima zadovoljavajuću mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.

22Seoski vodovod SelišteRujnica– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

23. Seoski vodovod Vrelo BliznaRujnica– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

24. Seoski vodovod Žižci Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

25. Javna česma Hajr voda mejtefAlići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

26. Javna česma GrabDolina– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

27Seoski vodovod ČaireSkroze Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće i obojenosti

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

28. Seoski vodovod LazićiStavci– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i izrazito povećanog stepena mutnoće i obojenosti.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

29Seoski vodovod Hrkići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

30Seoski vodovod Džinići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

31Javna česma Hadžina vodaSkroze– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

32Javna česma Sejdovača-Imamovići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

33Seoski vodovod PrisojeLišići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

34Javna česma Kućište-Mustajbašići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

35 .Seoski vodovod Bjelice-Paravci- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

36Javna česma MihaljevacKućice- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

37Javna česma SutjeskaZavidovići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

38. Javna česma Gornja mahalaDubravica– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće i obojenosti.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

39Seoski vodovod CibavaLovnica– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

40. Javna česma StudenacMahoje– Ova voda ima zadovoljavajuću mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.

41Seoski vodovod HuremiLovnica– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće i obojenosti.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

42Javna česma Velika vodaLijevča– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

43. Javna česma 12 kilometarGostovići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

44Seoski vodovod BeljevnicaBorovnica– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

45. Seoski vodovod LugLijevča– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

46Seoski vodovod BorikMahoje- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće i obojenosti.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

47Seoski vodovod CibavaKućice– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

48Seoski vodovod Velika vodaMarušići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće i obojenosti.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

49. Seoski vodovod KrajniceStipovići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

50Javna česma Mirkova vodaPetkovići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

51Seoski vodovod OrašjePoljice– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

52Javna česma StipovićiStipovići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

53Javna česma Mećevići Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

54Seoski vodovod Vikovići Klek– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

55. Seoski vodovod ŠumicaJolde– Ova voda ima zadovoljavajuću mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.

56Javna česma LjutićkaJunuzovići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

57Seoski vodovod PodcjelovoHajderovići Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

58Javna česma ZoberMajdan– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

59Javna česma TočakKrivaja-Skroze– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

60Seoski vodovod RudnikBajvati– Ova voda ima zadovoljavajuću mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.

61. Seoski vodovod ČauševacMemići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i povećanog stepena mutnoće.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

62Javna česma Izvor-bunarLug-Memići– Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

63Mjesni vodovod KovačiStanica Kovači– Ova voda ima zadovoljavajuću mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.