Nalazi voda na općini Zavidovići rađenih po programu “Škole voda za piće”

1.Seoski vodovod Mahoje, mjesto uzimanja područna škola Mahoje.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta

2.Seoski vodovod Brezik, mjesto uzimanja područna škola Brezik.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda

se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta

3.Seoski vodovod Rujnica, mjesto uzimanja područna škola Rujnica.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i 

povećanog stepena mutnoće. Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom

da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta.

4.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja područna škola Mećevići.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku

čistoću osim neznatno povećanog stepena mutnoće.

5.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja područna škola Dolina.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku

čistoću osim neznatno povećanog stepena mutnoće.

6.Školski vodovod Fazlići-Smajlbašići, mjesto uzimanja područna škola Fazlići.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i  

povećanog stepena mutnoće . Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom

da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta.

7.Seoski vodovod Maoča, mjesto uzimanja područna škola Maoča.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava

najmanje 15 minuta

8.Mjesni vodovod Kovači, mjesto uzimanja osnovna škola Kovači.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

9.Seoski vodovod Ribnica, mjesto uzimanja područna škola Ribnica.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda

se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta.

10.Seoski vodovod Šljivići, mjesto uzimanja područna škola Šljivići.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda

se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta.

11.Mjesni vodovod Vozuća, mjesto uzimanja osnovna škola Vozuća.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i

povećanog stepena mutnoće. Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom

da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta.

12.Školski vodovod Hajderovići, mjesto uzimanja osnovna škola Hajderovići.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda

se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta

13.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja osnovna škola Gostovići.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.

Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta.

14.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja područna škola Poljice

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku

čistoću osim neznatno povećanog stepena mutnoće.

15.Seoski vodovod Lovnica, mjesto uzimanja podrulna škola Lovnica.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija,

povećanog stepena mutnoće. Voda se može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom

da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta.

16.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja područna škola Lug

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku

čistoću osim neznatno povećanog stepena mutnoće.

17.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja  Druga osnovna škola.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku

čistoću osim neznatno povećanog stepena mutnoće.

18.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja Srednja mješovita škola.

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku

čistoću osim neznatno povećanog stepena mutnoće.

19.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja Opća gimnazija

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku

čistoću osim neznatno povećanog stepena mutnoće.

20.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja Srednja tehnička škola

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku

čistoću osim neznatno povećanog stepena mutnoće.

21.Gradski vodovod Zavidovići, mjesto uzimanja Prva osnovna škola

Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku

čistoću osim neznatno povećanog stepena mutnoće.

22.Školski vodovod Bajvati, mjesto uzimanja područna škola Bajvati.

Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda

se  može bezbjedno koristiti SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta.