Nalazi voda na općini Zavidovići

 1. Javna česma Zmajevac Skroze – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i blago povećanog stepena mutnoće.
 2. Javna česma Hadžina voda – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 3. Javna česma Točak Šadići – Ova voda ima zadovoljavaujuće osnovne fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
 4. Javna česma 16 km Kamenica- Mikrobiološki ispravna, po fiziko-hemijskim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećane koncentracije azotnih materija.
 5. Javna česma Mirkova voda Poljice – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 6. Javna česma Kućice – Kućice – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i izrazito povećanog stepena mutnoće i obojenosti.
 7. Javna česma Sinanović Ekrem Sokolica – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i izrazito povećanog stepena mutnoće i obojenosti.
 8. Javna česma 12 km Gostovići – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i izrazito povećanog stepena mutnoće i obojenosti.
 9. Javna česma 14 km Mahmut i Haća Gostovići – Mikrobiološki ispravna, po fiziko-hemijskim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećane koncentracije azotnih materija.
 10. Javna česma Rasadnik II km – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija
 11. Javna česma Priluk – Priluk – Mikrobiološki ispravna, po fiziko-hemijskim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećane mutnoće obojenosti i kiselosti.
 12. Javna česma Vodica – Kazići- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
 13. Javna česma Vrela – Vrela – Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
 14. Javna česma Ljutićka – Junuzovići – Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
 15. Javna česma Sutjeska – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 16. Javna česma Točak Krivaja-Skroze – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i izrazito povećanog stepena mutnoće.
 17. Javna česma Dubravica – Gornja mahalica – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i izrazito povećanog stepena mutnoće.
 18. Javna česma Zober Majdan – Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
 19. Javna česma Haluge – Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
 20. Javna česma Studnac Biljačić -Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i izrazito povećanog koncentracije azotnih materija, nešto povećane kiselosti i iztazito i povećane potrošnje kisika iz KMnO4.
 21. Seoski vodovod Mednik-Hajderovići- Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću. Nađena je povećana koncentracija rezidualnog hlora.
 22. Seoski vodovod Selište Rujnica – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 23. Seoski vodovod Blizna Rujnica – Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.
 24. Seoski vodovod Imamovići – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i povećanog stepena mutnoće.
 25. Seoski vodovod Pocjelovo Hajderovići – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 26. Seoski vodovod Mujkići – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 27. Seroski vodovod Džinići – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 28. Seoski vodovod Rudnik – Bajvati- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 29. Seoski vodovod Ribnica – Ova voda ima zadovoljavajuću mikrobiološku čistoću. Međutim po svojim fiziko-hemijskim karakteristikama ne udovoljava pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog blago povećane potrošnje kisika iz KMnO4
 30. Mjesni vodovod Kovači – Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.
 31. Seoski vodovod Garanska 2 Vozuća – Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću, osim povećanog broja aerobno mezofilnih bakterija.
 32. Seoski vodovod Jelićka Vozuća – Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.
 33. Seoski vodovod Garanska 1 Vozuća – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 34. Mjesni vodovod Vozuća – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 35. Seoski vodovod Maoča – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i izrazito povećanog stepena mutnoće i obojenosti i povećane potrošnje kisika iz KMnO4.
 36. Seoski vodovod Mala Maoča – Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću, osim povećanog broja aerobno mezofilnih bakterija.
 37. Seoski vodovod Omerčevićka Brašljevine – Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću, osim povećanog broja aerobno mezofilnih bakterija.
 38. Lokalni vodovod Ćirina Voda Dragovac – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i povećanog stepena mutnoće.
 39. Seoski vodovod Mrkaljevac Hadžići – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i povećanog stepena mutnoće i obojenosti.
 40. Seoski vodovod Stipin Han – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i povećanog stepena mutnoće i obojenosti i povećane potrošnje kisika iz KMnO4.
 41. Seoski vodovod Žišci – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija
 42. Seoski vodovod Hrkići – Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću, osim povećanog broja aerobno mezofilnih bakterija.
 43. Seoski vodovod Brezik – Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.
 44. Seoski vodovod Zobište Brašljevine – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i blago povećanog stepena mutnoće.
 45. Seoski vodovod Ječmište Brašljevine Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija
 46. Seoski vodovod Sige Brašljevine –  Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija
 47. Seoski vodovod Bare Krivaja – Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.
 48. Seoski vodovod Zbornica Smajbašići – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija
 49. Seoski vodovod Tunjik-Smajbašići-Rijeka – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija
 50. Seoski vodovod Mujića Krčevina – Fazlići – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i blago povećanog stepena mutnoće i obojenosti.
 51. Seoski vodovod Studenac Stipovići – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i povećane koncentracije azotnih materija.
 52. Seoski vodovod Krajnica Stipovići – Ova voda ima zadovoljavajuću osnovnu mikrobiološku i fiziko-hemijsku čistoću.
 53. Seoski vodovod Orašje Poljice – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i izrazito povećanog stepena mutnoće i obojenosti.
 54. Seoski vodovod Pejića rijeka Lovnica – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i povećanog stepena mutnoće i obojenosti.
 55. Seoski vodovod Hadžići – Lužina – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.
 56. Seoski vodovod Orah – Gornji Kovači – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.