HOLTER EKG I HOLTER KRVNOG PRITISKA

Holter EKGekgholter

Holter EKG – svrha analize. U različitim situacijama (napor, mirovanje, stres…) i zavisnosti od doba dana (budnost ili spavanje) električna aktivnost srčanog mišića se mijenja. Na pregledu, EKG snimak nam daje informacije o električnoj aktivnosti srca za samo taj period dok se EKG snima. Sve one promjene u aktivnosti srca koje nisu stalne, koje se javljaju povremeno ili samo u nekim određenim situacijama najvjerovatnije se neće registrovati tokom jednog pregleda doktora. Kako bi saznali da li ima promjena u električnoj aktivnosti srčanog mišića u realnim životnim okolnostima 24 satni Holter EKG-a je veoma važna dijagnostička metoda.

Holter EKG – postupak snimanja. Na grudni koš se prilijepi pet elektroda koje su povezane sa malim aparatom koji se nosi u torbici prebačenoj preko ramena. Tokom perioda od 24 sata aparat neprekidno registruje električnu aktivnost srca. Osoba treba da radi sve uobičajene radnje i da vodi dnevnik aktivnosti. Sutradan, nakon 24 sata aparat se skida i čitaju se rezultati. Jasno je kakav neprocjenjiv značaj ima ova metoda, posebno u otkrivanju, a kasnije i praćenju liječenja poremećaja aktivnosti srca.

Holter krvnog pritiska

holterkrvnog

U različitim situacijama (napor, mirovanje, stres…) i zavisnosti od doba dana (budnost ili spavanje) mijenjaju se vrijednosti arterijskog pritiska. Tokom mjerenja krvnog pritiska dobijamo trenutne vrijednosti krvnog pritiska u momentu mjerenja. Na pregledu su vrijednosti krvnog pritiska često povišene zbog uzbuđenja tokom pregleda ili ostanu niske jer pregled za nekoga nije ni napor ni stres. Jedno mjerenje krvnog pritiska nam ne daje kompletne podatke o vrijednostima krvnog pritiska tokom čitavog dana. Nošenje 24 satnog holtera pritiska je važno da bismo uopšte utvrdili da li postoji povišen arterijski pritisak- hipertenzija. Osim toga, kada se utvrdi postojanje povišenog arterijskog pritiska i kada se uvede lijek ova metoda nam omogućuje da provjerimo da li je lijek i doza lijeka odgovarajuća za liječenje.

Holter krvnog pritiska – procedura – Tokom perioda od 24 sata na nadlakticu se stavi manžetna koja je povezana sa malim aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa. Tokom dana na svakih pola sata i tokom noći na svakih sat vremena manžetna se naduvava i mjeri se arterijski pritisak koji registruje aparat. Osoba treba da radi sve uobičajene radnje i da vodi dnevnik aktivnosti. Nakon 24 sata aparat se skida i čitaju se rezultati. Na osnovu zabilježenih podataka dobijamo uvid u dnevne varijacije pritiska.